Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība ilgtermiņa pacienta aprūpē

Mērķauditorija

Māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

29.09.2021., 30.09.2021. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri, LV-2010

24.11. 2021., 25.11. 2021. – SIA “Kuldīgas slimnīca,” Aizputes ielā 22, Kuldīga, LV -3301

23.02.2022., 24.02.2022. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, N.Rancāna iela 23A, Rēzekne, LV-4601

27.04.2022., 28.04.2022. – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV -3002.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Inta Laže, SIA “ Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs“, galvenā māsa;

Iveta Kokle Narbute, VSIA Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari “, virsmāsa;

Inta Banka, SIA “ Jelgavas slimnīca”, internās aprūpes māsa;

Anete Kurklete, SIA “ Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnika, virsmāsa;

Gundega Āmara, SIA “ Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnika, aprūpes galvenā speciāliste.

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot pieteikuma veidlapu  https://www.mitto.me/preview/lupsmc-macibu-programma/registreties

sadaļā: TĀLĀKIZGLĪTĪBA             ESF PROJEKTI              ESF “Māsas darbība ilgtermiņa pacienta aprūpē”

Projekta koordinatore Diāna Bakāne

tālrunis 29161494, e-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas māsas darbībai ilgtermiņa pacientu aprūpes pamatjautājumos saistībā ar aprūpes procesa īpatnībām pacientiem ar hroniskām slimībām, ņemot vērā hroniskas slimības ietekmi uz pacienta dzīves kvalitāti, psihoemocionālo stāvokli un vispārējo veselību kopumā; saskarsmes principiem ilgtermiņa efektīvas komunikācijas veidošanai; pacientu izglītošanas un atbilstošas informācijas nodrošināšanas procesu veselības stāvokļa uzlabošanai un uzturēšanai.

Mācību programmas tēmas

  1. Hroniska slimība, vispārīgs apskats un izpratne par aprūpes procesa vadīšanas pamatprincipiem.
  2. Ilgtermiņa aprūpes procesa  īpatnības pacientiem ar hroniskām slimībām.
  3. Saskarsmes nianses hronisku pacientu aprūpē un ilgtermiņa komunikācijas nodrošināšanā.
  4. Motivācijas veidošana pacientiem ar hroniskām slimībām.
  5. Pacientu izglītošana un informācijas sniegšana  par veselības stāvokļa uzlabošanas un uzturēšanas iespējām.
  6. Normatīvie regulējumi, saistīti ar ilgtermiņa pacientu aprūpi, ārstēšanu un sociālo atbalstu pacientiem.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko zināšanu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko zināšanu pārbaude: tests - 20 jautājumi.