Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība ilgtermiņa pacientu aprūpē

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas 

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Anta Bērziņa ,Lilija Prudņikova,Daiga Rudzīte,Jeļena Kuzņecova

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikšanās kursiem nav iespējama

Neformālās izglītības programmas mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas māsas darbībai ilgtermiņa pacientu aprūpes pamatjautājumos saistībā ar aprūpes procesa īpatnībām pacientiem ar hroniskām slimībām, ņemot vērā hroniskas slimības ietekmi uz pacienta dzīves kvalitāti,  psihoemocionālo stāvokli un vispārējo veselību kopumā; saskarsmes principiem ilgtermiņa efektīvas komunikācijas veidošanai; pacientu izglītošanas un atbilstošas informācijas nodrošināšanas procesu veselības stāvokļa uzlabošanai un uzturēšanai. Veidot izpratni par holistiskas aprūpes principiem ilgtermiņa pacientu aprūpē, pacientu motivācijas un līdzestības veicināšanu hronisku slimību ārstniecības un aprūpes procesā.

Mācību programmas tēmas

Hroniska slimība

Aprūpes procesa  īpatnības ilgtermiņa pacientiem ar hroniskām slimībām.

Hronisko slimību ietekme uz psihoemocionālo stāvokli

Motivācijas veidošana pacientiem ar hroniskām slimībām.

Pacientu izglītošana

Komunikācijas nianses un atbilstošas informācijas sniegšana par veselības stāvokļa uzlabošanas un uzturēšanas iespējām pacientiem ar hroniskām slimībām

Normatīvie regulējumi, saistīti ar ilgtermiņa pacientu aprūpi, ārstēšanu un sociālo atbalstu pacientiem.

Starpdisciplinārā sadarbība ilgtermiņa pacientu aprūpē.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši vismaz 75% nodarbību, saņem apliecību par neformālās  izglītības programmas apguvi.