Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība ilgtermiņa pacientu aprūpē

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

29.11.2022. plkst. 9.00 – 16.00

30.11.2022. plkst. 9.00 – 16.00

RAKUS, Hipokrāta iela 2, Rīga, Mazajā konferenču zālē

20.02.2023. plkst. 9.00 – 16.00

21.02.2023. plkst. 9.00 – 16.00

RAKUS, Hipokrāta iela 2, Rīga, Mazajā konferenču zālē

06.03.2023. plkst. 9.00 – 16.00

07.03.2023. plkst. 9.00 – 16.00

Cēsu klīnika, Slimnīcas iela 9, Cēsis

24.04.2023. plkst. 9.00 – 16.00

25.04.2023. plkst. 9.00 – 16.00

Jēkabpils reģionālā slimnīca, A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Anta Bērziņa

Lilija Prudņikova

Daiga Rudzīte

Jeļena Kuzņecova

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikšanās, aizpildot pieteikumu https://www.mitto.me/rakus-macibu-programma/registracija

Kontaktpersona: Anita Stirāne, mob, 29528979, e-pasts:  anita.stirane@aslimnica.lv

Neformālās izglītības programmas mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas māsas darbībai ilgtermiņa pacientu aprūpes pamatjautājumos saistībā ar aprūpes procesa īpatnībām pacientiem ar hroniskām slimībām, ņemot vērā hroniskas slimības ietekmi uz pacienta dzīves kvalitāti,  psihoemocionālo stāvokli un vispārējo veselību kopumā; saskarsmes principiem ilgtermiņa efektīvas komunikācijas veidošanai; pacientu izglītošanas un atbilstošas informācijas nodrošināšanas procesu veselības stāvokļa uzlabošanai un uzturēšanai. Veidot izpratni par holistiskas aprūpes principiem ilgtermiņa pacientu aprūpē, pacientu motivācijas un līdzestības veicināšanu hronisku slimību ārstniecības un aprūpes procesā.

Mācību programmas tēmas

Hroniska slimība

Aprūpes procesa  īpatnības ilgtermiņa pacientiem ar hroniskām slimībām.

Hronisko slimību ietekme uz psihoemocionālo stāvokli

Motivācijas veidošana pacientiem ar hroniskām slimībām.

Pacientu izglītošana

Komunikācijas nianses un atbilstošas informācijas sniegšana par veselības stāvokļa uzlabošanas un uzturēšanas iespējām pacientiem ar hroniskām slimībām

Normatīvie regulējumi, saistīti ar ilgtermiņa pacientu aprūpi, ārstēšanu un sociālo atbalstu pacientiem.

Starpdisciplinārā sadarbība ilgtermiņa pacientu aprūpē.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši vismaz 75% nodarbību, saņem apliecību par neformālās  izglītības programmas apguvi.