Profesionālās izglītības programmas veids

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Profesionālās izglītības programmas nosaukums

Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē

Mērķauditorija

Māsas, ārsta palīgi

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

480 akadēmiskās stundas

  • 130 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 350 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Profesionālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Profesionālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Normunds Sikora, Dr.med., Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnikas sirds ķirurgs, ārsts- perfuzionists, Latvijas Mākslīgās Asinsrites asociācijas prezidents

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālo pilnveides izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par profesionālo pilnveides izglītību ar sekmju izrakstu

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz mācībām

Profesionālās pilnveides izglītības programmas  mērķis

Mērķis ir izglītības procesa rezultātā sagatavot Latvijā, Eiropā un Pasaulē konkurētspējīgus speciālistus – māsas - kuras spētu pielietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas mākslīgās asinsrites nodrošināšanā, pirms un pēc krūšu kurvja orgānu operācijām un to laikā, kā arī sniegtu šiem pacientiem kvalitatīvu aprūpi visos ārstēšanas etapos.

Mācību programmas tēmas

Profesionālās pilnveides programmas ietvaros tiks sniegtas sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas praktiskās iemaņas intensīvās terapijas un īpaši sirds ķirurģijas pacientu aprūpē, hematoloģijā, anestezioloģijā, laboratorijas zinībās, kā arī tiks attīstītas prasmes medicīnas tehnoloģiju, mērtehnikas un elektrotehnikas jomās, kas cieši saistītas ar mākslīgās asinsrites aparatūras kvalitatīvu apkalpošanu un pacienta drošības nodrošināšanu.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no profesionālās pilnveides programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem profesionālās pilnveides izglītības programmas apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 60 testa jautājumi.