Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem onkoloģijas jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju primārā un metastāžu terapija

Mērķauditorija

Ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Rīgas Stradiņa universitāte, Dace Baltiņa, Aija Geriņa-Bērziņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par Latvijā biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju terapijas principiem agrīnās stadijās un pacientiem ar ielaistu vai metastātisku slimību

Mācību programmas tēmas

Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi:

  1. Ādas ļaundabīgie audzēji
  2. Plaušu vēzis
  3. Prostatas vēzis
  4. Krūts vēzis
  5. Kolorektālais vēzis
  6. Melanoma
  7. Kuņģa vēzis

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.