Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Krūts vēža profilakse un diagnostika

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dace Baltiņa, sertificēts onkologs – ķīmijterapeits, asociētā profesore

Justīne Deičmane, radiologs

Kristīne Dūdiņa - klīniskais psihologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var: https://www.mitto.me/vivendi-macibu-programma/registreties

Kontaktinformācija: maija.bake@vivendicentrs.lv vai, sazinoties pa tālruni 29276990 (Maija)

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā mērķis ir samazināt mirstību no krūts vēža Latvijā, izglītojamajiem ceļot kompetenci savlaicīgas profilaktiskas krūšu izmeklēšanas jautājumos, motivējot sievietes apmeklēt skrīningu atbilstoši sievietes riska grupai un vecumam, kā arī krūts vēža simptomātikas atpazīšanā, savlaicīgi novirzot uz diagnostiskiem krūšu izmeklējumiem un tālākai terapijai.

Mācību programmas tēmas

1. Krūts vēža skrīnings un diagnostika ģimenes ārsta, ginekologa praksē, krūšu pašpārbaude, krūšu un reģionālo limfmezglu izmeklēšanas metodika ārsta ikdienas praksē.

2. Efektīvas komunikācijas veidošana ar pacientu par skrīningu, tā veikšanu, nozīmi un rezultātu, kā efektīvāk motivēt sievietes veikt krūšu izmeklējumus.

3. Ārvalstu labā prakse krūts vēža profilaksē, pētījumu rezultātu apskats.

4. Krūts vēža riska faktori kopējā populācijā un augsta riska grupās, to atpazīšana un novēršana.

5. Labdabīgu un ļaundabīgu krūts veidojumu diferenciāldiagnostika un klīniskās pazīmes, ģimenes ārsta un ginekologa rīcība pie dažādiem klīniskiem gadījumiem.

6. Mūsdienīga pieeja agrīna, lokāli izplatīta un metastātiska krūts vēža ārstēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

1. Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamās zināšanas un prasmes, kuras tiek vērtētas mācību procesa laikā, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.

2. Mācību sasniegumu vērtēšana notiek mutiski - katras tēmas ietvarā lektors uzdod mērķtiecīgus jautājumus par pārrunāto tēmu, vada diskusiju un uzdod situācijas uzdevumus grupai par krūts vēža profilaksi un diagnostiku.