Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Komandas darba nodrošināšana slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

10 akadēmiskās stundas:

teorija  – 2 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 8 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

2024.gada 29.maijā no 9.00-17.35 Latvijas Universitātes aģentūrā “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” Tomsona ielā 37, Rīgā

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Inga Orleāne - sertificēts anesteziologs, reanimatologs

Kira Baka sertificēts ginekologs – dzemdību speciālists

Valentīna Beļavska  – sertificēta vecmāte

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 10 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties:  https://www.mittoevents.com/lv-universitates-1-med-koledza/registracija

 e-pasta adrese: medskola@medskola.lv https://www.rmk1.lv/lv/

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Ārstniecības personu profesionālo kompetenču un zināšanu pilnveide efektīva komandas darba nodrošināšanai slimnīcā, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību dzemdību laikā un jaundzimušajam, nostiprinot būtiskākās koncepcijas un sistēmisku pieeju neatliekamo stāvokļu novērtēšanā pamata dzīvības atbalstam, efektīvai atdzīvināšanai, algoritmiem (uzdevumu izpildes secībai).

Mācību programmas tēmas

1. Efektīvas komunikācijas tehnikas komandas darbā.

2. Masīva asiņošana dzemdniecībā un patoloģiskas dzemdības – rīcības algoritmi neatliekamajā situācijā.

3. Mātes mirstības tiešie cēloņi, rīcības algoritmi.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetences un attieksmju vērtējumu (nokārtojuši gala pārbaudījumu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.