Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Klīniskā dietoloģija ikdienas praksē

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks attālināti -  ZOOM

2021.gada 15.oktobris (no plkst.16.00 līdz 19.10) un 21.oktobris (no plkst.15.00 līdz 18.10)

2021.gada 4.novembris (no plkst.16.00 līdz 19.10) un 5.novembris (no plkst.15.00 līdz 18.10)

2021.gada 6.decembris (no plkst.16.00 līdz 19.10) un 10.decembris (no plkst.15.00 līdz 18.10)

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Georgijs Moisejevs, internists un dietologs

Dace Trumpika, internists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/salvum-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par uzturu un speciālajām diētām pacientiem ar dažādiem veselības traucējumiem primārā un sekundārā veselības aprūpē.

Mācību programmas tēmas

  1. Malnutrīcija (izplatība, cēloņi, riska grupas un klīniskā nozīme);
  2. Uzturs pacientiem perioperatīvajā periodā;
  3. Uzturs pacientiem ar onkoloģiskām slimībām;
  4. Uzturs pacientiem ar rīšanas traucējumiem;
  5. Speciālās diētas, to raksturojums pacientiem ārstējoties stacionārā un ambulatori;
  6. Klīnisko gadījumu analīze.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši ne mazāk kā 75% no mācību kursa un apguvuši izglītības programmu, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.