Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Kardioloģisko pacientu aprūpe

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas

 • 24 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Iveta Norko

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējam

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par kardioloģisko pacientu aprūpi primārajā veselības aprūpē

Mācību programmas tēmas

 • Kardioloģisko risku izvērtējums
 • Nefarmakoloģiskā terapija
 • Arteriālās hipertensijas pacientu aprūpe
 • Koronārā sirds slimības pacientu aprūpe
 • Sirds ritma traucējumi pacientu aprūpē
 • Pacientu ar iegūtajām sirdskaitēm aprūpe
 • Pacientu ar hronisku sirds mazspēju aprūpe
 • Medicīniskā aprūpe īpašo pacientu grupām
 • Pacientu ar kombinētām pataloģijām aprūpe

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.