Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Kardioloģisko pacientu aprūpe

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

 • 24 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Dzirciema iela 16

2020.gada 10., 11., 12. un 13. septembris

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga

2020.gada 8.,9.,10. un 11.oktobris

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga

2020.gada 26., 28. 28. un 29.novembris

Tiešssaistē platformā Zoom

2020.gada 10., 11., 12. un 13. decembris

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Iveta Norko

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par kardioloģisko pacientu aprūpi primārajā veselības aprūpē

Mācību programmas tēmas

 • Kardioloģisko risku izvērtējums
 • Nefarmakoloģiskā terapija
 • Arteriālās hipertensijas pacientu aprūpe
 • Koronārā sirds slimības pacientu aprūpe
 • Sirds ritma traucējumi pacientu aprūpē
 • Pacientu ar iegūtajām sirdskaitēm aprūpe
 • Pacientu ar hronisku sirds mazspēju aprūpe
 • Medicīniskā aprūpe īpašo pacientu grupām
 • Pacientu ar kombinētām pataloģijām aprūpe

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.