Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Jaundzimušo stabilizācija un transports.

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

Teorētiskās nodarbības:

   5 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   3 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks 

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

BKUS Neonatoloģijas klīnikas vadītāja, sertificēta neonatoloģe Dace Sniedze

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 8 TIP 

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem iespējams nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Nodrošināt vienotu, uz pierādījumiem balstītu ārstēšanas un aprūpes taktiku jaundzimušajiem, kam nepieciešama reanimācija, terapeitiska hipotermija vai hipoglikēmijas korekcija. Uzlabot pacientu ar hipoksiski išēmisku encefalopātiju diagnostiku, izvērtēšanu un nepieciešamības gadījumā savlaicīgi uzsākt hipotermijas procedūru, tādējādi samazinot mirstību un uzlabojot ilgtermiņa neiroloģiskos rezultātus.

Novērst nevēlamas sekas veselībai, tai skaitā krampjus un smadzeņu bojājumus, jaundzimušo hipoglikēmijas gadījumā, laicīgi diagnosticējot un uzsākot efektīvu terapiju.

Mācību programmas tēmas

Hipoglikēmijas profilakse, kontrole, koriģēšana un diagnostika riska grupas jaundzimušajiem.

Hipoglikēmija jaundzimušajam - pielietošana praksē.

Jaundzimušo primārā reanimācija un atbalsts dzimšanas brīdī.

Jaundzimušo primārā reanimācija un atbalsts dzimšanas brīdī - pielietošana praksē.

Terapeitiskā hipotermija jaundzimušajiem ar hipoksiski išēmisku encefalopātiju.

Terapeitiskā hipotermija - pielietošana praksē.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.