Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Jaundzimušo novērtēšana: individuālās attīstības aprūpes un novērtēšanas programma

(Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program)

Mērķauditorija

Ārsts,  vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

Teorētiskās nodarbības:

   10 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   6 akadēmiskās stunda

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

7.grupa Rīgā

Tiešsaistē platformā Zoom

2022. gada 21.janvārī un 22.janvārī 09.00 - 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

8.grupa Rīgā

Tiešsaistē platformā Zoom

2022. gada 11.februārī un 12.februārī 09.00 - 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

9.grupa Rīgā

Tiešsaistē platformā Zoom

2022. gada 16.martā plkst. 10.00 - 17.00 un 17.martā 09.00 - 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

10.grupa Rīgā

Tiešsaistē platformā Zoom

2022. gada 22.aprīlī plkst.10.00 - 17.00 un 23.aprīlī plkst. 09.00 - 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

11. un 12.grupa Rīgā

Tiešsaistē platformā Zoom

2022.gada 13.maijā plkst. 10.00 - 17.00 un 14.maijā plkst. 09.00 - 16.00

Tiešsaistē platformā Zoom

2022. gada 9.jūnijā plkst. 10.00 - 17.00 un 10.jūnijā plkst. 09.00 - 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

BKUS Neonataloģijas klīnikas vadītāja, neonatologs Dace Sniedze

BKUS, pediatrs Dina Sviridova

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot elektronisko pieteikumu:  https://www.mitto.me/bkusmc-macibu-programma

Kontaktpersona: BKUS ESF izglītības projektu vadītāja Diāna Labozeviča, tel. 26446118, e-pasts: diana.labozevica@bkus.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par jaundzimušo individuālās attīstības aprūpes un novērtēšanas programmu, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas jaundzimušo fizioloģisko simptomu, muskulatūras tonusa un pozas, uzbudināmības līmeņa un uzvedības novērtēšanā un stabilizēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā. Iepazīstināt ar uz ģimeni vērstas aprūpes principiem, lai kvalitatīvā bērnu aprūpē, kas veicinātu bērna attīstību, pilnvērtīgi iesaistītu ģimeni, sākot ar laika periodu jau pirms bērna piedzimšanas un hospitalizācijas laikā. Informēt un izskaidrot vecāku psihoemocionālo stāvokli priekšlaicīgu dzemdību gadījumā, bērna slimības laikā, demonstrējot veidus, kā palīdzēt vecākiem un pilnvērtīgi attīstīt viņu lomu bērna aprūpē.

Mācību programmas tēmas

Jaundzimušo individualizētās attīstības un novērošanas programma. Priekšlaikus dzimuša bērna uzvedības novērošana un analīze. Paņēmieni bērna stāvokļa stabilizācijai un vides optimizācijai. Priekšlaikus dzimuša bērna, vecāku un personāla psihoemocionālā mijiedarbība. Uz ģimeni vērsta aprūpe. Individuālās attīstības aprūpes un novērtēšanas programmas praktiskas ieviešanas iespējas Latvijas dzemdību iestādēs un stacionāros.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.