Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Jaundzimušā izžāvēta asins piliena skrīnings

Mērķauditorija

Ārsts, vecmāte, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par jaundzimušo skrīningu, parauga ņemšanas metodoloģiju, kā arī pacienta aprūpi, kuriem ir noteikts pozitīvs rezultāts, lai nodrošinātu kvalitatīvu skrīninga procesu un sekmīgu pacientu, kuriem diagnosticēta skrīningā iekļautā saslimšana, aprūpi un ārstēšanu

Mācību programmas tēmas

  1. Pareiza skrīninga parauga paņemšana un nogādāšana laboratorijā
  2. Fenilketonūrija, tās skrīnings jaundzimušajiem
  3. Iedzimta hipotireoze, tās skrīnings jaundzimušajiem
  4. Iedzimtas virsnieru garozas hiperplāzija (21.hidroksilāzes deficīts), tās skrīnings jaundzimušajiem
  5. Cistiskā fibroze, tās skrīnings jaundzimušajiem
  6. Biotinidāzes deficīts, tās skrīnings jaundzimušajiem
  7. Galaktozēmija, tās skrīnings jaundzimušajiem
  8. Uztura terapija pacientiem ar skrīningā iekļautām un diagnosticētām patoloģijām

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.