Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem perinatālā perioda aprūpes jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Intrauterīna augļa augšanas aizture

Mērķauditorija

Ārsts (ginekologs, neonatologs, pediatrs, endokrinologs,  nefrologs, anesteziologs, reanimatologs, psihiatrs), māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

 • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks tiešsaistē platformā ZOOM

2022.gada 5.februārī, no 9.00-16.00

Mācības notiks tiešsaistē platformā ZOOM

2022.gada 19.februārī, no 9.00-16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Natālija Vedmedovska

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem sniegt priekšstatu par secīgu darbību intrauterīnas augļa augšanas aiztures (IUAAA) gadījumā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas rīkoties pēctecīgi, konstatējot samazinātu vai palielinātu  augļūdeņu daudzumu sadarbībā ar dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros, un koordinēti starp dažādām ārstniecības iestādēm, lai apgūtās iemaņas pielietotu antenatālās aprūpes problēmas risināšanai un standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabojot perinatālus iznākumus.

Mācību programmas tēmas

Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi:

 1. Augļa augšanas un labsajūtas izvērtēšana grūtniecības laikā
 2. Intrauterīnas augļa augšanas aizture (IUAAA)
 3. Mazūdeņainība
 4. Daudzūdeņainība

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī

Analizējot realizēto mācību datus, ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā, VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!