Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Insulta pacientu akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācija

Mērķauditorija

Ārsts, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas 

  • Teorētiskās nodarbības:

24 akadēmiskās stundas

  • Praktiskās nodarbības:

16 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas norises laiki un vieta

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Ramona Valante, sertificēta  neiroloģe

Inese Svikliņa, sertificēta fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste

Anita Makarovska, sertificēta kardioloģe

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.
Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā aktualizēt un pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par insulta pacientu akūto un agrīno subakūto rehabilitāciju.

Mācību programmas tēmas

Galvas smadzeņu uzbūve, to funkcionālā darbība, metabolisma īpatnības un galvas smadzeņu asins apgādes nodrošinājums. Insulta klasifikācija, patoģenēze, riska faktori, klīniskās izpausmes, diagnostiskās metodes.

Insulta pacientu neiroloģiskā stāvokļa novērtēšana (Apziņas stāvokļa, kognitīvo un runas traucējumu, disfāgija, kustību un koordinācijas traucējumu un jušanas traucējumu izvērtēšana). Akūta insulta iespējamās ārstēšanas metodes un to saistība ar rehabilitācijas procesu. Insulta iespējamās komplikācijas, to savlaicīga atpazīšana, profilakse un ārstēšana. Aprūpes vides novērtēšana un rehabilitāciju kavējošo faktoru novēršana. Insulta pacienta medicīniskā rehabilitācija akūtā un agrīnā subakūtā veselības aprūpes periodā. Rehabilitācijas mērķu izvirzīšanu un rehabilitācijas procesa organizēšana. Insulta pacientu kardioloģiska veselības aprūpe akūtā un agrīnā subakūtā rehabilitācijas periodā. Iespējamās akūtās kardioloģiskās patoloģijas, to novēršana, un hroniskas kardiovaskulāras patoloģijas, to kontrole, izmeklējumu metodes, un ārstēšana. Insulta sekundārā profilakse. Klīnisko gadījumu izvērtēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% (30akadēmiskās stundas) no mācību programmas un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi. Mācību sasniegumu nobeiguma vērtēšanā ir 20 testa uzdevumi.