Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs

Mērķauditorija

Māsa, vecmāte, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

2024.gada 28. un 29. maijā tiešsaistē platformā MS Teams no 9.00-16.20

2024.gada 26. un 27 septembrī tiešsaistē platformā MS Teams no 9.00-16.20

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītāji: Dr.med., asoc. prof. Uga Dumpis, Elīna Languša, Anna Kaļikova

Apmācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikšanās, izmantojot platformu: https://www.mittoevents.com/p-stradina-kliniska-universitate/registracija

Kontaktpersonas: Inta Ignatjeva, Inta.Ignatjeva@stradini.lv ; T: 67095321

Tatjana Kaļiņina, Tatjana.Kalinina@stradini.lv ; T: 67095360

Neformālās izglītības programmas mērķis

Uzlabot zināšanas un prasmes infekciju uzraudzības jautājumos, sniedzot informāciju par ar veselības aprūpi saistītām infekcijām, to kontroles iespējām dažādos organizācijas līmeņos, kā arī daloties ar praktiskām rekomendācijām par šo infekciju ierobežošanas un novēršanas pasākumiem, un pareizu inficēto pacientu aprūpi.

Mācību programmas tēmas

  1. Infekcijas, kas saistītas ar veselības aprūpi. Uzraudzības un infekcijas kontroles pasākumi.
  2. Ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna mērķi, tā izstrādes, ieviešanas, kontroles un aktualizācijas principi.
  3. Infekciju kontroles pasākumi, veicot augsta riska manipulācijas. Izolācijas režīms.
  4. Antimikrobiālā rezistence un antibakteriālo līdzekļu lietošana Latvijā un pasaulē.
  5. Ar veselības aprūpi saistīto infekciju diagnostika un tālākā taktika. Vakcinācijas nozīme infekciju kontrolei ārstniecības iestādēs.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu, kurā saņēmuši teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, iegūs neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.