Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Infekciju profilakses un kontroles pasākumi ārstniecības iestādēs

Mērķauditorija

Māsa, vecmāte, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dr.med. Angelika Krūmiņa - sertificēts infektologs

Baiba Plāse - vispārējās aprūpes māsa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot pieteikuma veidlapu https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Uzlabot zināšanas un prasmes infekciju uzraudzības jautājumos, sniedzot informāciju par ar veselības aprūpi saistītām infekcijām, to kontroles iespējām dažādos organizācijas līmeņos, kā arī daloties ar praktiskām rekomendācijām par šo infekciju ierobežošanas un novēršanas pasākumiem, un pareizu inficēto pacientu aprūpi.

Mācību programmas tēmas

  1. Infekcijas, kas saistītas ar veselības aprūpi. Uzraudzības un infekcijas kontroles pasākumi.
  2. Ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna mērķi, tā izstrādes, ieviešanas, kontroles un aktualizācijas principi.
  3. Infekciju kontroles pasākumi, veicot augsta riska manipulācijas.
  4. Antimikrobiālā rezistence un antibakteriālo līdzekļu lietošana Latvijā un pasaulē.
  5. Ar veselības aprūpi saistīto infekciju diagnostika un tālākā taktika, izolācijas režīms.
  6. Vakcinācijas nozīme infekciju kontrolei ārstniecības iestādēs.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un, nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 20 jautājumi.