Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē. Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana. Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

  • 15 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 17 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Informāciju par plānotajiem mācību norises laikiem skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Uģis Beķeris

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM  var ŠEIT

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt zināšanas un uzlabot profesionālās prasmes ārstniecības personām

Mācību programmas tēmas

  1. Veselības pratība un pacientu līdzestība: hronisku slimību pacientu vadīšanā primārajā veselības aprūpē
  2. Kritienu risks un saistība ar funkcionēšanas traucējumiem hronisku slimību pacientiem
  3. Reimatoloģisku Pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē: multidisciplināra pieeja
  4. Muguras sāpju pacienta novērtējums, izmeklējumu algoritms.
  5. Vispārīgie tehnisko palīglīdzekļu lietošanas mērķi, izvēles un piemērošanas pamatprincipi
  6. Tehnisko palīglīdzekļu iedalījums, grupas un veidi atbilstoši ISO klasifikācijai
  7. Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma Latvijā un tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana
  8. Rehabilitācijas rezultātu izvērtēšana primārajā veselības aprūpē

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.