Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Grūtniecības vadīšana sistemātisku patoloģiju gadījumā. Augsta riska grūtniecības vadīšana neinfekcijas slimību gadījumā

Mērķauditorija

Ārsti un vecmātes

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas:

Teorija - 10 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības - 14 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Margarita Puķīte - sertificēts ginekologs, dzemdību speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt izglītojamajiem teorētiskās zināšanas par sistemātiskām patoloģijām, to raksturu, ietekmi uz grūtniecību, kā arī grūtniecības ietekmi uz sistemātisko slimību un attīstīt praktiskās iemaņas dažādu sistēmisku patoloģiju diagnostikā un vadīšanā, akūtas un plānveida palīdzības sniegšanā.

Mācību programmas tēmas

 1. Grūtniecības fizioloģija. Augsta riska grūtniecība.
 2. Grūtniecība un aptaukošanās.
 3. Grūtniecība un sirds-asinsvadu sistēmas slimības.
 4. Grūtniecība un diabēts.
 5. Grūtniecība un vairogdziedzera saslimšanas.
 6. Grūtniecība un neiroloģiskas slimības.
 7. Grūtniecība un hipertensija.
 8. Grūtniecība un nieru saslimšanas.
 9. Grūtniecība un hematoloģiskas saslimšanas.
 10. Grūtniecība un nieze.
 11. Grūtniecība un venoza trombembolija.
 12. Grūtniecība un ķirurģiska patoloģija.
 13. Grūtniecība un elpceļu slimības.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību.

Teorētiskais pārbaudījums – tests un situāciju uzdevumu risināšana