Izglītības programmas veids

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS METODE MĀSU PRAKSĒ, M60

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

170 akadēmiskās stundas:

  • 68 stundas teorija
  • 102 stundas prakse

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku info skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Ilze Kļava, Dace Matīsa, Inga Orleāne, Irēna Kurcalte

Kristīne Vanaga, Dace Tjurina, Irēna Šitikova

Anda Zeile, Olga Madaja

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

 Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties  https://www.mitto.me/lupsmc-macibu-programma/registreties

Projekta administratīvā vadītāja - Ināra Dupure

 tālrunis 29446553,

 epasta adrese: inaradupure@gmail.com

 adrese: esfkursi@inbox.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par sirds un asinsvadu, elpošanas, nervu, gremošanas un urīnizvades sistēmu funkcionālās diagnostikas metodēm.

Sniegt zināšanas par funkcionālās diagnostikas metodēm un māsas atbildību kvalitatīvu izmeklējumu nodrošināšanā un pacientu aprūpē, veicot funkcionālos izmeklējumus. Izkopt praktiskās iemaņas funkcionālās diagnostikas izmeklējumu veikšanā kardioloģijā, pneimonoloģijā, neiroloģijā, gastroenteroloģijā un uroloģijā.

Mācību programmas tēmas

  • Elektrokardiogrāfijas metode
  • Funkcionālās diagnostikas metodes kardioloģijā  stundas
  • Funkcionālās diagnostikas metodes pneimonoloģijā
  • Funkcionālās diagnostikas metodes neiroloģijā
  • Funkcionālās diagnostikas metodes uroloģijā un gastroenteroloģijā
  • Noslēguma pārbaudījums

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu, ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu visos izglītības programmas mācību priekšmetos un noslēguma pārbaudījumā, kas ietver teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību un sekmju izrakstu.