Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ēšanas traucējumi – anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās – bērniem un pusaudžiem

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, farmaceits, farmaceita asistents un citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

2024.gada 28.augustā no 10.00 - 17.10, Tomsona iela 37, Rīga 

2024.gada 31.oktobrī no plkst.10.00-17.10, Tomsona iela 37, Rīga

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Laura Ķevere, sertificēts psihiatrs, bērnu psihiatrs

Inese Siksna, sertificēts uztura speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

Latvijas Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas komisija 12 TIP

Latvijas Ārstu biedrības sertifikācijas padome  8 TIP

Latvijas ārstniecības un atbalsta personu profesionālo organizāciju savienības Sertifikācijas padome  8 TIP

Latvijas Māsu asociācijas Sertifikācijas padome 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties:  https://www.mittoevents.com/lv-universitates-1-med-koledza/registracija

https://www.rmk1.lv/lv/

Jautājumus iesniegt e-pastā: medskola@medskola.lv

Neformālās izglītības programmas mērķis

Ārstniecības personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju profesionālo kompetenču un zināšanu pilnveide par bērnu psihiskiem un uzvedības traucējumiem, tostarp ēšanas traucējumiem — anoreksiju, bulīmiju, kompulsīvo pārēšanos, bērniem un pusaudžiem

Mācību programmas tēmas

  1. Psihiskie un uzvedības traucējumi bērniem un pusaudžiem.
  2. Ēšanas traucējumi un to uzņemšanas īpatnības bērniem un pusaudžiem, to ietekme uz dzīves kvalitāti.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no neformālās izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetences un attieksmju vērtējumu (nokārtojuši gala pārbaudījumu ar vērtējumu “ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas Ēšanas traucējumi – anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās – bērniem un pusaudžiem apguvi

Mācību dalībnieku sniegtās atsauksmes par mācību procesa kvalitāti Ar novērtējumu iespējams iepazīties ŠEIT