Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

ERGONOMIJAS PRINCIPI ONKOLOĢIJAS PACIENTU APRŪPĒ

Mērķauditorija

māsa, māsas palīgs, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

 • 17 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 7 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Inta Laže,  māsa

Gundega Āmara, māsa

Anete Kurklete,  māsa

Dmitrijs Bindemanis, sertificēts fizioterapeits

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ergonomijas pamatjautājumos saistībā ar onkoloģijas pacientu aprūpi un dzīves kvalitātes uzturēšanu, attiecībā uz pacientu labsajūtas nodrošināšanu, kā arī ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu profesionālo darbību. Veidot izpratni par ergonomiju ietekmējošiem faktoriem pacientu drošības aspektā un personāla profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

 • Ergonomija
 • Ergonomijas veidi
 • Onkoloģijas pacients
 • Onkoloģijas pacientu aprūpes pamatprincipi.
 • Ergonomiskas vides dizains pacienta drošības aspektā.
 • Onkoloģijas pacientu labsajūtu ietekmējošie ergonomiskie faktori.
 • Aprūpes personāla profesionālo darbību ietekmējošie ergonomiskie faktori.
 • Darba vides risku mazināšanas  iespējas praksē
 • Pacientu pārvietošana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko zināšanu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko zināšanu pārbaude: tests - 20 jautājumi.