Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Enterālā un parenterālā barošana: teorētiskie un praktiskie aspekti

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas

 • teorija:

8 akadēmiskās stundas

 • praktiskās mācības:

8 akadēmiskās stundas

Programma tiks īstenota 4 (četru) nodarbību laikā 4 akadēmisko stundu apjomā vienas dienas laikā no plkst. 15:00 līdz 18:10, t.sk. pārtraukums

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācību norises vieta

 • Tiešsaistes mācības, izmantojot ZOOM lietojumprogrammu

Mācību norises datumi

 • 07.10.2021. (1.nodarbība no plkst.16.00 līdz 19.10); 08.10.2021. (2. nodarbība no plkst.15.00 līdz 18.10); 14.10.2021. (3. nodarbība no plkst.16.00 līdz 19.10); 15.10.2021. (4.nodarbība no plkst.15.00 līdz 18.10).
 • 29.10.2021. (1.nodarbība no 16.00 līdz 19.10); 04.11.2021. (2. nodarbība no plkst.15.00 līdz 18.10); 05.11.2021. (3. nodarbība no plkst.16.00 līdz 19.10); 11.11.2021. (4.nodarbība no plkst.15.00 līdz 18.10). 
 • 07.12.2021. (no 16.00 līdz 19.10); 09.12.2021. (no plkst.15.00 līdz 18.10); 14.12.2021. (no 16.00 līdz 19.10) un 16.12.2021.  (no plkst.15.00 līdz 18.10)
 • Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija: 30 min pirms mācību kursu sākuma

Neformālās izglītības programmu īsteno

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde
 “Salvum TD”

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

 • Georgijs Moisejevs, sertificēta ārstniecības persona internista un dietologa specialitātēs
 • Dace Trumpika, sertificēta ārstniecības persona internista specialitātē, Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 16 (sešpadsmit) TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Uz mācībām jāpiesakās elektroniskajā pieteikuma sistēmā: https://www.mitto.me/salvum-macibu-programma/registreties

Neskaidrību gadījumos  zvaniet mācību koordinatorēm: 

 • Evitai Mežulei tālruņa nr.: 26 322 458
 • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par enterālās un parenterālās barošanas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem primārā un sekundārā veselības aprūpē.

Mācību programmas tēmas

Malnutrīcija, tās izplatība, cēloņi, klasifikācija, klīniskās pazīmes, novērtēšana, diagnostikās metodes, ārstēšanas un aprūpes taktika. Enterālās un parenterālās barošanas indikācijas, kontrindikācijas, ievadīšanas veidi, barošanas maisījumi, to atšķirības un izvēles nosacījumi. Pacientu klīnisks monitorings un preventīvie pasākumi enterālās un parenterālās barošanas sarežģījumu novēršanai, iespējamās komplikācijas un aprūpes problēmas. Enterālās un parenterālās barošanas pacienta dzīvesvietā nodrošināšana, pacientu un pacientu tuvinieku izglītošana un apmācība. Klīnisko gadījumu izvērtēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri būs piedalījušies ne mazāk kā 75% (12 akadēmiskās stundas) no mācību kursa un apguvuši izglītības programmu, saņems apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi 16 TIP (tālākizglītības punktu) apjomā.