Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Izglītības programmas nosaukums

Endokrīno slimību agrīna diagnostika bērniem

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs

Izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

Teorētiskās nodarbības 6,7 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības 1,3 akadēmiskās stundas

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

2022.gada 3.jūnijā no 10.00-17.30

Tiešsaistē platformā Zoom

Sīkāku informāciju par mācību norises laikiem atradīsiet ŠEIT

Izglītības programmas mācību vadītāja

Ieva Dzīvīte – Krišāne endokrinoloģe, VSIA BKUS virsārste

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu https://www.mitto.me/bkusmc-macibu-programma

Kontaktpersona Diāna Labozeviča

Tel.: 26446118, e-pasts diana.labozevica@bkus.lv

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas endokrīno slimību agrīnas diagnostikas jomā bērniem.

Mācību programmas tēmas

Cukura diabēta agrīna diagnostika, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas principi bērniem. Vairogdziedzera patoloģiju agrīna diagnostika bērniem, rīcības algoritms. Iedzimtas hipotireozes agrīna diagnostika, ārstēšanas un dinamiskās novērošanas principi bērniem. Pubertātes traucējumu agrīna diagnostika bērniem, rīcības algoritms. Adipozitāte bērniem, agrīns komplikāciju skrīnings, ārstēšanas iespējas. Augšanas traucējumu agrīna diagnostika bērniem, rīcības algoritms. Cukura diabēta uztura plānošana, paškontrole. D vitamīna agrīna profilakse un deficīta diagnostika bērniem.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.