Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem ceļiem psihiskās veselības jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Dubultdiagnozes narkoloģijā un  psihiatrijā

Mērķauditorija

Ārsts (bērnu psihiatrs, narkologs, psihiatrs, psihoterapeits, pediatrs, neatliekamās palīdzības ārsts, neirologs, bērnu neirologs)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 (astoņas) akadēmiskās stundas:

6 akadēmiskās stundas – teorētiskās nodarbības, 2 akadēmiskās stundas – praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Ilze Maksima, sertificēta narkoloģe, psihoterapeite

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas mērķis

Veicināt izpratni par dubultdiagnozēm narkoloģijā un psihiatrijā, attīstīt prasmes diagnosticēt, ārstēt un organizēt aprūpi pacientiem ar šī spektra traucējumiem, izmantojot klīniskos algoritmus un klīniskos pacientu ceļus.

Mācību programmas tēmas

  1. Papildināt zināšanas un izpratni par dubultdiagnozēm narkoloģijā un psihiatrijā.
  2. Pilnveidot prasmes agrīni diagnosticēt dubultdiagnozes narkoloģijā un psihiatrijā.
  3. Pilnveidot prasmes ārstēt pacientus ar dubultdiagnozēm narkoloģijā un psihiatrijā balstoties uz klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem pacientu ceļiem.
  4. Pilnveidot prasmes organizēt ārstēšanu un aprūpi pacientiem ar dubultdiagnozēm narkoloģijā un psihiatrijā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši teorētiskās un praktiskās nodarbības ne mazāk kā 75% apmērā un nokārtojuši noslēguma pārbaudes darbu ar vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.