Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Depresija un citu depresīvā spektra psihisko traucējumu atpazīšana

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas viesdocents, dr. Andis Krūmiņš

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

 12 TIP farmaceitiem

 8 TIP ārstiem, māsām, ārsta palīgiem, vecmātēm un funkcionālajiem speciālistiem

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt ārstniecības personām un farmācijas jomā strādājošiem iespēju apgūt nepieciešamās profesionālās zināšanas un pilnveidot prasmes depresijas un citu depresīvā spektra psihisko traucējumu atpazīšanā

Mācību programmas tēmas

1. Depresija un citu depresīvā spektra psihisko traucējumu atpazīšana

1.1.      Depresijas klīniskie simptomi un izpausmes un depresīvo traucējumu veidi.

1.2.      Depresīvo traucējumu etioloģija biopsihosociālā modeļa kontekstā, riska protektīvie faktori.

1.3.      Depresijas skrīnings primārajā veselības aprūpē, skrīninga instrumenti un to lietošanas metodoloģija.

1.4.      Depresīvās epizodes smaguma pakāpes.

1.5.      Depresijas īpatnības specifiskās populācijās.

2. Darbs ar depresīvu un suicidālu pacientu

2.1. Psihoedukcijas saturs strādājot ar depresīvu pacientu.

2.2. Suicīda risku izvērtēšana un rīcība strādājot ar suicidālu pacientu.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un ar vērtējumu „ieskaitīts” ir nokārtojuši pārbaudījumu daudzatbilžu testa veidā, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi