Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

 Demences agrīna diagnostika, diferenciālā diagnostika un ārstēšana. Pacientu aprūpe.

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

10 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • -  5 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības

  • -  5 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Marina Veģere, ārsts psihiatrs
Kristīne Dūdiņa, Mag. psih., klīniskais psihologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 10 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var  reģistrējoties sistēmā https://www.mitto.me/vivendi-macibu-programma/registreties

 uz e-pastu: vivendicentrs@gmail.com vai sazinoties pa tālr. 29 469 750 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt informāciju par demenču agrīnu diagnostiku, mūsdienīgas terapijas principiem stacionārā un ambulatorā praksē, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas darbā ar pacientiem ar demenci, iegūt specifiskas prasmes demences un ar to saistīto uzvedības izmaiņu atpazīšanā, demences pacientu aprūpē.

Mācību programmas tēmas

1. Biežāk sastopamās demenču formas, etioloģija, patoģenēze, riska faktori, prognoze, klīniskā aina.

2. Demenču farmakoloģiskā un nefarmakoloģiskā ārstēšana.

3. Vispārējā psiholoģiskā novērtēšana.

4. Kognitīvo spēju trenēšanas iespējas kognitīvo funkciju saglabāšanai un slimības attīstības palēnināšanai.

5. Kognitīvi biheiviorālās terapijas pamata principi demences pacientu aprūpē.

6. Psihosociālas intervences darbā ar demences pacientiem.

7. Atbalsts demences pacientu aprūpētājiem.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.