Mācību programmas veids

Neformālās izglītības programma

Mācību programmas nosaukums

Dažāda līmeņa vadītāju vadības kompetence ārstniecības iestādes darbības nodrošināšanai

Mērķauditorija

Ārsti, māsas, vecmātes un ārsta palīgi

Mācību programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

  • 16 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 16  akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Mācību programmas mācību norises vieta un laiks

Mācību programmas mācību vadītāji

Ieva Vaine, Ilze Āboliņa, Undīne Bušmeistere

Izglītības dokuments, kas apliecina mācību programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Ārstniecības personām par mācībām tiek piešķirti 32 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties mācībām iespējams tiešsaistē - https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

Kontaktpersonu informācija ir:

Mācību programmas mērķis

Sniegt teorētiskās zināšanas un trenēt praktiskās iemaņas vadības kompetencē ārstniecības iestāžu dažāda līmeņa vadītājiem.

Mācību programmas tēmas

  1. Mērķu nospraušanas nozīme
  2. Savas darbības prioritāšu izvirzīšana
  3. Kā sasniegt rezultātus darbojoties visās jomās vienlīdz sekmīgi
  4. Taktika un stratēģija laika plānošanā
  5. Uzdevumu deleģēšanas loma un spējas
  6. Padoto darbu kontrole un atgriezeniskās saites veidošana.

Mācību programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas, saņem neformālās izglītības apliecību.