Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Bērnu psihiskie un uzvedības traucējumi, tostarp ēšanas traucējumi – anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās – bērniem un pusaudžiem

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits, farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 16 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks tiešsaistē platformā Zoom

2021.gada 16., 17. un 21.aprīlis

Informāciju par turpmākajiem mācību norises laikiem skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Ilze Mežraupe, psihiatrs, psihoterapeits

Jeļena Pavlova, uztura speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var reģistrējoties

https://www.mitto.me/vivendi-macibu-programma/registreties

Papildus informācija, rakstot uz e-pastu: kursi.vivendi@gmail.com vai pa tālr. 27 063 026

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā, aktualizēt un pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par bērnu psihiskiem un uzvedības traucējumiem, tostarp ēšanas traucējumiem — anoreksiju, bulīmiju, kompulsīvo pārēšanos, bērniem un pusaudžiem

Mācību programmas tēmas

1. Psihiskie traucējumi un nervu sistēmas attīstības traucējumi bērniem un pusaudžiem

2. Emociju un uzvedības traucējumi bērniem un pusaudžiem

3. Ēšanas traucējumi bērniem un pusaudžiem, to ietekme uz dzīves kvalitāti

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko  iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.