Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Bērnu ar drudzi izvērtēšana ambulatorajā un stacionārajā etapā. Smagu bakteriālu infekciju un sepses vadība bērniem.

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

Teorētiskās nodarbības:

   5 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   3 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

BKUS Bērnu slimību klīnikas vadītājas vietniece Jana Pavāre

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: - 8 TIP (ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītojamiem veidot izpratni par bērnu ar drudzi aprūpi,  sepsi vai smagu bakteriālu infekciju attālinātu un klātienes izvērtēšanu ikvienā veselības aprūpes etapā (tai skaitā ambulatorā aprūpē, neatliekamas medicīnas palīdzības dienestā un stacionārā). Sistematizēt lēmumu pieņemšanas procesu un turpmāko rīcību atkarībā no konstatētās klīniskās atrades un profesionālās kompetences, kā arī pilnveidot prasmes par vecāku iesaisti bērnu izvērtēšanas un aprūpes procesā.

Mācību programmas tēmas

Bērnu ar drudzi izvērtēšana, piesardzības līmeņa noteikšana ambulatorā un stacionārā etapā.

Bērnu ar drudzi aprūpes, izmeklēšanas un ārstēšanas taktika atkarībā no pacientam definētā piesardzības līmeņa.

Droša bērnu ar drudzi aprūpe un ārstēšana mājās. Vecāku un medicīnas darbinieku jēgpilna sadarbība.

Septiskā šoka vadības algoritms.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.