Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Augļa augšana un attīstība grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšana: pamata antenatālā aprūpe, izmeklējumi, interpretācija, riska izvērtēšana

Mērķauditorija

Vecmāte, ārsta palīgs, ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 4 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 12 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Informācija par Rīgas Stradiņa universitātes ESF projektu Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkotajām mācībām: https://www.rsu.lv/esf-kursi

Mācības plānotas tiešsaistē platformā Zoom

2022.gada 20.maijā no 9.00-17.30 un 21.amaijā no 9.00-14.00

Mācības plānotas tiešsaistē platformā Zoom

2022.gada 29. un 30.aprīlī no 9.00-16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, prof. Dace Rezeberga

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par augļa augšanu un attīstību grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšanu - pamata antenatālo aprūpi, izmeklējumiem, to interpretāciju un risku izvērtēšanu, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas grūtniecības vadīšanā dažādās klīniskās situācijās zema un augsta riska grūtniecēm

Mācību programmas tēmas

  1. Augļa attīstība grūtniecības laikā
  2. Augļa attīstības, augšanas un labsajūtas novērtēšana
  3. Fizioloģiskas izmaiņas grūtniecības laikā
  4. Pamata antenatālā aprūpe
  5. Riska faktoru izvērtēšana
  6. Dzīvesveida un uztura rekomendācijas grūtniecības plānošanas periodā un grūtniecības laikā
  7. Vardarbība ģimenē, kurā ir grūtniece
  8. Dzemdību plānošana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.