Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Augļa augšana un attīstība grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšana

Mērķauditorija

Vecmāte, ārsta palīgs, ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas 

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

2024.gada 28.maijā no  10.00- 17.00 Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” Tomsona ielā 37, Rīgā

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Kira Baka, ginekologs, dzemdību speciālists

Sigita Bukolovska, ginekologs, dzemdību speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties https://www.mittoevents.com/lv-universitates-1-med-koledza/registracija

https://www.rmk1.lv/lv/

tālrunis: 67371147, e-pasta adrese:  medskola@medskola.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Ārstniecības personu profesionālo kompetenču un zināšanu pilnveide par augļa augšanu un attīstību grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšanu - pamata antenatālo aprūpi, izrneklējumiem, to interpretāciju un risku izvērtēšanu, grūtniecības vadīšanu dažādās klīniskās situācijās zema un augsta riska grūtniecēm.

Mācību programmas tēmas

1. Augļa attīstība grūtniecības laikā un attīstības, augšanas, labsajūtas novērtēšana.

 2. Fizioloģiskās izmaiņas  grūtniecības laikā, pamata antenatālā aprūpe, riska faktoru izvērtēšana.

3. Dzīvesveida un uztura rekomendācijas grūtniecības plānošanas periodā un grūtniecības laikā

4. Dzemdību plānošana, t.sk. vardarbība ģimenē, kurā ir grūtniece

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no neformālās izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetences un attieksmju vērtējumu (nokārtojuši gala pārbaudījumu ar vērtējumu “ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā!

Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!