Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Atbilstoša uztura lietošana pacientiem ar hroniskām slimībām

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists un citas ārstniecības personas, farmaceits un farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (viena diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Informācija par mācību plāna izmaiņām pieejama ŠEIT

tiešsaistē Meet platformā

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Inese Siksna, sertificēts uztura speciālists

Lolita Vija Neimane, sertificēts dietologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

Latvijas Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas komisija 12 TIP

Latvijas Ārstu biedrības sertifikācijas padome  8 TIP

Latvijas ārstniecības un atbalsta personu profesionālo organizāciju savienības Sertifikācijas padome  8 TIP

Latvijas Māsu asociācijas Sertifikācijas padome 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties:  

https://www.mitto.me/r1mk-macibu-programma  https://www.rmk1.lv/lv/

Projekta administratīvā vadītāja – Maira Vīksna,

tālrunis +371 29745025

e-pasta adrese: kursi@medskola.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Ārstniecības personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju profesionālo kompetenču un zināšanu pilnveide atbilstoša uztura ārstnieciskajā nozīmē pacientiem ar hroniskām slimībām, sirds asinsvadu slimību riska faktoriem un  to ietekmējamību un samazināšanu ar uztura un dzīvesveida izmaiņu palīdzību, kā arī uztura nozīmīgumā onkoloģisko pacientu stāvokļa uzlabošanā.

Mācību programmas tēmas

1. Uztura ieteikumi pacientiem ar veselības traucējumiem gastroenteroloģijā.

2. Uztura ieteikumi pacientiem ar sirds un asinsvadu slimībām.

3. Uztura ieteikumi pacientiem ar onkoloģiskām slimībām.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no neformālās izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetences un attieksmju vērtējumu (nokārtojuši gala pārbaudījumu ar vērtējumu “ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas Atbilstoša uztura lietošana pacientiem ar hroniskām slimībām apguvi