Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Atbilstoša uztura lietošana pacientiem ar hroniskām slimībām

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists un citas ārstniecības personas, farmaceits un farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (viena diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

2024.gada 28.maijā no 9.00-16.00 tiešsaistē Zoom

Informācijai par plānotajiem mācību laikiem sekot līdzi ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Jeļena Pavlova, uztura speciālists

Eva Kataja, uztura speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem var: https://www.mittoevents.com/vivendi/registracija

Kontaktinformācija: maija.bake@vivendicentrs.lv vai zvanot 29276990 Maija

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par gremošanas traucējumu daudzveidību un atbilstoša uztura ārstniecisko nozīmi, par sirds asinsvadu slimību riska faktoriem, to ietekmējamību un samazināšanu ar uztura un dzīvesveida izmaiņu palīdzību, kā arī par uztura nozīmīgo lomu onkoloģisko pacientu stāvokļa uzlabošanā. Izglītojamiem tiks sniegts ieskats uztura terapijas pamatprincipos, kā arī tiks apgūtas iemaņas, lai veicinātu teorētisko ieteikumu veiksmīgu pielietošanu praksē

Mācību programmas tēmas

1. Uztura ieteikumi pacientiem ar veselības traucējumiem gastroenteroloģijā.

2. Uztura ieteikumi pacientiem ar sirds un asinsvadu slimībām.

3. Uztura ieteikumi pacientiem ar onkoloģiskām slimībām.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.