Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ārstnieciskā un aprūpes personāla komandas darbs, nodrošinot pacientu ar iedzimtu koagulāciju aprūpi dzīvesvietā

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 diena)

  • 9 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 7 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

 Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Latvijas Ārstu biedrība

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

PIETEIKTIES UZ MĀCĪBĀM  nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par asins sarecēšanas procesu, koagulācijas procesu kā daļu no tā. Sniegt priekštatu par asins sarecēšanas traucējumu klīniskajām izpausmēm. Sniegt zināšanas par biežākajām iedzimtām koagulopātijām – hemofiliju un Villebranda slimību, to cēloņiem, diagnostiku, klīnisko ainu, komplikācijām. Izmantojot iegūtās zināšanas, nodrošināt komandas aprūpi ambulatori pacientu dzīvesvietā, apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Asins sarecēšanas process. Koagulācijas process un iedzimtie koagulācijas traucējumi.
  • Hemofilija
  • Aizvietojošā terapijas iedzimtu koagulācijas traucējumu gadījumā ambulatorajā etapā.
  • Villebranda slimība
  • Vecāku izglītības programma.
  • Fiziskās aktivitātes iedzimtu koagulopātiju gadījumos. Fizioterapijas nozīme.
  • Jaunākie sasniegumi hemofilijas slimnieku aprūpē.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu kā daudzatbilžu testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.