Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ārstniecības personu mentoru izglītošana

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

100 akadēmiskās stundas

 • 40 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 60 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Bērnu aprūpes māsa - Dita Raiska

Psiholoģe - Ilze Jozēna

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 100 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu kompetenci, kas nepieciešama ārstniecības personu jauno darbinieku (pieredzes pārņēmēju) sagatavošanā, atbalstīšanā un ievadīšanā darbā un ārstniecības iestādes darba vidē, nodrošinot pieredzes pārņēmējiem nepieciešamo darba prasmju un iemaņu apguves un izkopšanas vadīšanu un sniedzot izpratni par konkrētās iestādes iekšējiem procesiem un  procedūrām.

Mācību programmas tēmas

 1. Pieaugušo mācīšana un mācīšanās.
 2. Informācijas uztveres tipi.
 3. Komunikācijas aspekti.
 4. Mentoringa būtība, iezīmes, dažādas izpratnes par mentoringu.
 5. Mentoringa process (mentora darbības fāzes), attiecību veidošana, mērķu izvirzīšana, darbošanās jeb attīstība, nobeigums un virzīšanās tālāk.
 6. Mentoringa plāna izstrāde.
 7. Ārējie un iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē ārstniecības personas darbību ārstniecības iestādē. Savas darba vieta iekšējo normatīvo aktu izpēte.
 8. Pašnovērtējums par atbilstību mentora darbam.
 9. Mentora darba mape.
 10. Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana.
 11. Pieredzes pārņēmēja konsultēšana un atbalstīšana.
 12. Ārstniecības personas mentora ētika.
 13. Mentora profesionālās darbības kompetences, to uzturēšana un attīstība.
 14. Pašvadīta mācīšanās.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieku prezentācijas.