Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem sirds un asinsvadu slimību jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Aritmijas diagnostika un ārstēšana

Mērķauditorija

Ārsts (kardiologs, sirds ķirurgs, anesteziologs, reanimatologs, neatliekamās medicīnas ārsts,  neirologs, endokrinologs, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8  akadēmiskās stundas:

  • teorija 6  stundas
  • praktiskās nodarbības 2  stundas

Akadēmiskās stundas 360 astronomiskajās minūtēs.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Oskars Kalējs - sertificēts kardiologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot ārstu zināšanas un kompetenci pacientu ar supraventrikulārām un ventrikulārām tahikardijām, ātriju undulāciju un/vai fibrilāciju, kā arī bradikardiju aprūpē, orientēties to diagnostikā un savlaicīgā ārstēšanā.

Mācību programmas tēmas

Klīniskie algoritmi:

1.  Pacienti ar supraventrikulārām tahikardijām. Supraventrikulāru tahikardiju iedalījums. Fokālas un neparoksizmālas supraventrikulārās tahikardijas. Supraventrikulāro aritmiju diagnostiskie algoritmi un ārstēšanas pamatprincipi.

2. Dzīvību apdraudošie sirds ritma traucējumi (kambaru tahikardija, kambaru fibrilācija). Pēkšņa kardiāla nāve. Kardiomiopātijas. Sirds elektriskās saslimšanas jeb jonu sūkņu saslimšanas jeb kanalopātijas.

3. Ātriju fibrilācija: definīcija. Riski, kas saistīti ar ātriju fibrilāciju. Ātriju fibrilācijas klasifikācija. Ātriju fibrilācijas ārstēšana. Insultu profilakse pacientiem ar ātriju fibrilāciju.

4. Ātriju undulācija: epidemioloģija, klasifikācija, ārstēšana.

5. Bradikardijas (atrioventrikulāras blokādes II Mobitz I, Mobobitz II, pilna atrioventrikulāra blokāde): pazīmes, ārstēšana.

Klīniskie ceļi:

1. Supraventrikulāras tahikardijas.

2. Dzīvību apdraudošie sirds ritma traucējumi (kambaru tahikardija, kambaru fibrilācija).

3. Priekškambaru undulācija un priekškambaru fibrilācija.

4. Bradikardijas (atrioventrikulāras blokādes II Mobitz I, Mobitz II, pilna atrioventrikulāra blokāde).

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Programma uzskatāma par apgūtu un tās dalībnieki varēs saņemt neformālās izglītības apliecību, ja apmeklēti 75% no kursa teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām.