Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ar veselības aprūpi saistīto infekciju menedžments jaundzimušo veselības aprūpē

Mērķauditorija

Ārsts,  ārsta palīgs, vecmāte, māsa, māsas palīgs, farmaceits, farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

Teorētiskās nodarbības:

   18 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   6 akadēmiskās stunda

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

BKUS Neonataloģijas klīnikas vadītāja, sertificēta neonatologs Dace Sniedze

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu ar veselības aprūpi saistīto infekciju menedžmentā jaundzimušo veselības aprūpē, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas jaundzimušo infekciju profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

Smagu infekcijas gadījumu ārstēšanas stratēģijas.

Jaundzimušo imūnsistēmas izpratne: augstāka riska pacienti.

Ar veselības aprūpi saistītu infekciju profilakses pasākumi.

Ar veselības aprūpi saistīto infekciju profilakse jaundzimušajiem: manipulāciju aseptikas prasības.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.