Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ar sirds slimību slimu bērnu un jauniešu ķirurģiskas ārstēšanas un perioperatīvā perioda aprūpes taktika: personāla iemaņu un prasmju pilnveidošana

Mērķauditorija

Ārsts (bērnu kardiologs, bērnu kardioķirurgs, anesteziologs reanimatologs), ārsta palīgs, māsas, funkcionālais speciālists, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

  • 5 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 3 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Valts Ozoliņš, bērnu ķirurgs, sirds ķirurgs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par ķirurģiskas ārstēšanas un perioperatīvā perioda aprūpes taktiku bērniem un jauniešiem ar sirds slimībām, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas par biežāk sastopamo iedzimto sirdskaišu anatomiju un patfizioloģiju, klīniskajām izpausmēm, ķirurģiskās un transvazālās terapijas principiem, pēcoperācijas aprūpes un novērošanas pamatprincipiem, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  1. Biežāko iedzimto sirdskaišu anatomijas un patfizioloģijas pamatprincipi
  2. Iedzimto sirdskaišu diagnostikas, ķirurģiskās un transvazālās terapijas pamatprincipi
  3. Pacientu ar iedzimtām sirdskaitēm aprūpe un novērošana perioperatīvajā periodā
  4. Iedzimto sirdskaišu ārstēšanā iesaistīto medicīnas profesionāļu komandas veidošanas principi

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.