Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits, citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 1 akadēmiskā stunda praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Angelika Krūmiņa - sertificēts infektologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Projekta vadītāja Ināra Dupure, mob. tālr. 29446553

Neformālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par antibakteriāliem līdzekļiem, to nozīmēšanu, lietošanu un ietekmi.

Mācību programmas tēmas

Antibakteriālās terapijas attīstība. Baktēriju sistemātika. Laboratoriskie rādītāji. Mikrobioloģijas testi.

Antibiogrammas. Antibakteriālo līdzekļu farmakoloģiskais raksturojums. Antibakteriālo līdzekļu lietošanas vadlīnijas biežāko infekcijas slimību gadījumos. Antibakteriālo līdzekļu biežākās blaknes un to novēršanas un profilakses iespējas.

Izaicinājumi antibakteriālo līdzekļu nozīmēšanā.

Antibakteriālo līdzekļu lietošana stacionārās ārstniecības iestādēs, iespējas un izaicinājumi.

Antimikrobiālā rezistence. Pareiza un atbildīga antibakteriālā terapija īpašām pacientu grupām. Antibakteriālo līdzekļu nākotne.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.