Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Antibakteriālo līdzekļu neadekvāta lietojuma sekas

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits, citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 1 akadēmiskā stunda praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

18.10.2023. – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, N. Rancāna iela 23a, Rēzekne, LV-4601

25.10.2023. – SIA “Cēsu klīnika”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101

01.11.2023. – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

dr. med. Angelika Krūmiņa - sertificēts infektologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot pieteikuma veidlapu Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas mājaslapā www.psk.lu.lv sadaļā:

Tālākizglītība → ESF projekti https://www.psk.lu.lv/talakizglitiba/esf-projekti un pasākumu pārvaldības rīkā https://www.mittoevents.com/lupsmc-macibu-programma/registreties

Projekta vadītāja Ināra Dupure, mob. tālr. 29446553

e-pasts: inara.dupure@lupsk.edu.lv

Neformālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt uz pierādījumiem balstītas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par antibakteriāliem līdzekļiem, to nozīmēšanu, lietošanu un ietekmi.

Mācību programmas tēmas

Antibakteriālās terapijas attīstība. Baktēriju sistemātika. Laboratoriskie rādītāji. Mikrobioloģijas testi.

Antibiogrammas. Antibakteriālo līdzekļu farmakoloģiskais raksturojums. Antibakteriālo līdzekļu lietošanas vadlīnijas biežāko infekcijas slimību gadījumos. Antibakteriālo līdzekļu biežākās blaknes un to novēršanas un profilakses iespējas.

Izaicinājumi antibakteriālo līdzekļu nozīmēšanā.

Antibakteriālo līdzekļu lietošana stacionārās ārstniecības iestādēs, iespējas un izaicinājumi.

Antimikrobiālā rezistence. Pareiza un atbildīga antibakteriālā terapija īpašām pacientu grupām. Antibakteriālo līdzekļu nākotne.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.