Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Anestēzijas un intensīvās terapijas nodrošināšana kardioloģijā

Mērķauditorija

Māsas,  ārsta palīgi

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas 

  • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 14 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Aija Mača

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi 

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas anestēzijas un intensīvās terapijas nodrošināšanai kardioloģijā, pamatojoties uz klīniskās prakses vadlīnijām un rīcības algoritmiem

Mācību programmas tēmas

  1. Anestēzijas un pēcoperācijas analgēzijas, prolongētās sedācijas un kognitīvās disfunkcijas novērtēšana, īstenošana un dokumentēšana
  2. Mākslīgā plaušu ventilācijas (MPV) aparāta, hemodinamikas un orgānu atbalsta sistēmu kalibrēšana
  3. Medikamentu dozēšanas sistēmu kalibrācija, ievade
  4. Enterālās un parenterālās barošanas nodrošināšana
  5. Pretizgulējumu profilakse, pacientu aprūpe perioperatīvajā periodā
  6. Sirds ritma korekcijas ierīces, kalibrēšana un pielietojums

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.