Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem ceļiem psihiskās veselības jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Alkohola atkarības ārstēšana un aprūpe

Mērķauditorija

Ārsts (narkologs, psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihoterapeits, neirologs, bērnu neirologs, primārās aprūpes ārsts, neatliekamās palīdzības ārsts), ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 (astoņas) akadēmiskās stundas:

6 akadēmiskās stundas – teorētiskās nodarbības 2 akadēmiskās stundas – praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Attālināti, zoom platformā, 2021.gada 21.maijā, 2021. gada 29.oktobrī

Mācības notiek no plkst. 9:00-16:00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Ilze Maksima, ārste narkoloģe, psihoterapeite

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var šeit vai rakstot uz e-pastu: Precizējoši jautājumi, sazinoties pa tālr. 25757962 (Linda) vai rakstot uz e-pastu:

linda.zande@vivendicentrs.lv

Neformālās izglītības programmas mērķis

Veicināt izpratni par alkohola lietošanas psihiskiem un uzvedības traucējumiem, tajā skaitā alkohola atkarības izpausmēm un attīstīt prasmes diagnosticēt, ārstēt un organizēt aprūpi pacientiem ar šī spektra traucējumiem, izmantojot klīniskos algoritmus un klīniskos pacientu ceļus.

Mācību programmas tēmas

  1. Papildināt zināšanas un izpratni par alkohola lietošanas psihiskiem un uzvedības traucējumiem, tajā skaitā alkohola atkarības izpausmēm.
  2. Pilnveidot prasmes agrīni diagnosticēt alkohola lietošanas psihiskos un uzvedības traucējumus, tajā skaitā alkohola atkarību.
  3. Pilnveidot prasmes ārstēt alkohola lietošanas psihiskos un uzvedības traucējumus, tajā skaitā alkohola atkarību, balstoties uz klīniskiem algoritmiem un klīniskajiem pacientu ceļiem.