Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Aktualitātes medikamentozā terapijā bērnu ārstniecībā

Mērķauditorija

Ārsts,  ārsta palīgs, māsa, farmaceits, farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

Teorētiskās nodarbības:

   5 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   3 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

BKUS bērnu kardiologs Ingūna Lubaua

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

- 8 TIP (ārsts,  ārsta palīgs, māsa)

- 12 TIP (farmaceits, farmaceita asistents)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par aktualitātēm medikamentozajā terapijā bērniem ar infekcijas slimībām, elpceļu un sirds asinsvadu slimībām, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas dehidratācijas, elpošanas un sirds mazspējas simptomu atpazīšanā, ārstēšanas plāna izveidē un efektivitātes novērtēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

Biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem. Zarnu infekcijas bērniem. Elpceļu slimību īpatnības bērniem. Sirds mazspēja un tās terapija bērniem. Sirds ritma traucējumi un to ārstēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.