Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Aktualitātes bērnu reimatoloģijā

Mērķauditorija

Ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Zane Dāvidsone

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par bērnu reimatoloģijas aktualitātēm, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas bērnu reimatoloģisko slimību atpazīšanā, muskuloskeletālās sistēmas izmeklēšanā, primāro laboratoro un instrumentālo izmeklēšanas metožu izmantošanā un interpretēšanā, par ārstēšanas pamatprincipiem, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  1. Bērnu reimatoloģisko slimību grupas, to galvenās pazīmes,  muskuloskeletālās izmeklēšanas skrīnings, primārie laboratorie un instrumentāli izmeklējumi, terapijas pamatprincipi
  2. Juvenils idiopātisks artrīts, tā diferenciāldiagnostika
  3. Saistaudu sistēmas saslimšanas
  4. Primārie vaskulīti bērnu vecumā
  5. Autoiekaisīgās slimības
  6. Neiekaisīgi muskuloskeletālu sāpju iemesli

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus, ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.