Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Agrīna funkcionēšanas traucējumu atpazīšana iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai jaundzimušajiem un bērniem, kam konstatēti funkcionēšanas ierobežojumi ar augstu invaliditātes risku

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas 

  • 16 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 16 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Uģis Beķeris

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz mācībām nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu par agrīnu funkcionēšanas traucējumu atpazīšanu iespējamās invaliditātes mazināšanai vai novēršanai jaundzimušajiem un bērniem, kam konstatēti funkcionēšanas ierobežojumi ar augstu invaliditātes risku, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas šo funkcionēšanas ierobežojumu agrīnai atpazīšanai primārās aprūpes līmenī, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

   1.Cilvēka funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi personas (ģimenes) un vides mijiedarbības aspektā

   2.Agrīnu funkcionēšanas traucējumu attīstības riska faktori

   3.Ar hroniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem biežāk saistītie veselības stāvokļi

   4.Svarīgākie bērna attīstību kavējošie funkcionēšanas ierobežojumi rehabilitācijas un invaliditātes kontekstā

   5.Subjektīva un objektīva funkcionēšanas novērtēšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.