Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā, t.s. – jaundzimušā aprūpē, pirmsslimnīcas etapā

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

 • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 14 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Maira Jansone, Rīgas Stradiņa universitāte, asistente, dzemdniecības un ginekoloģijas katedra; VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, ginekologs, dzemdību speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info iespējams iegūt ŠEIT un pieteikties uz kursiem:

https://www.rsu.lv/esf-kursi

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu dzemdību laikā, tajā skaitā, jaundzimušā aprūpi, aprūpi pirmsslimnīcas etapā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt prasmes neatliekamās palīdzības sniegšanā grūtniecei, dzemdētājai un jaundzimušajam, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

 1. Normāla grūtniecība: fizioloģiskas izmaiņas sievietes organismā grūtniecības laikā, augļa stāvokļa novērtējums
 2. Normālas dzemdības: dzemdību periodi un vadīšana
 3. Grūtniecības pataloģija – asiņošana grūtniecības laikā un dzemdībās
 4. Dzemdības augsta riska grūtniecēm
 5. Priekšlaicīgas dzemdības
 6. Pārnēsāta grūtniecība
 7. Neatliekami ārstējami stāvokļi dzemdniecībā
 8. Daudzaugļu grūtniecība: diagnostika, dzemdību vadīšana
 9. Ķeizargrieziena operācija
 10. Dzemdību stangas un vakuumekstrakcija
 11. Pēcdzemdību septiskās komplikācijas
 12. Problemātiska jaundzimušā izvērtēšana, aprūpe un stabilizācija. Jaundzimušā reanimācija
 13. Pārnēsāts jaundzimušais. priekšlaicīgi dzimis jaundzimušais

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.