Izglītības programmas veids

 Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

 Fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana bērnam vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem un garīgās attīstības novērtēšanas lapas aizpildīšanas metodika. Jaundzimušo un zīdaiņu, un bērnu veselības aprūpe un izvērtēšana ambulatorajā praksē.

Mērķauditorija

 Ārsts (ģimenes ārsts), ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

 16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • Teorētiskās nodarbības: 10 akadēmiskās stundas
  • Praktiskās nodarbības: 6 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmu īsteno

 Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Salvum TD”

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

 Anna Čirko, sertificēta ārstniecības persona pediatra pamatspecialitātē Inta Kalniņa, sertificēta ārstniecības persona bērnu aprūpes māsa specialitātē, maģistrs veselības zinātnē

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

 Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 16 (sešpadsmit) TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

 

Neformālās izglītības programmas mērķis

Pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences par fiziskās un garīgās attīstības novērtēšanu bērnam vecumā no vienas nedēļas līdz pieciem gadiem un par jaundzimušo un zīdaiņu, un bērnu veselības aprūpi un izvērtēšanu ambulatorajā praksē.

Mācību programmas tēmas

 Fiziskās un psihomotorās attīstības novērtēšana bērniem no vienas nedēļas līdz piecu gadu vecumam. Antropometrisko mērījumu novērtēšanas biežums, metodes un instrumenti. Standartdeviaciju un percentīlu līkņu pielietošana bērna fiziskās attīstības novērtēšanā. Motorikas un motorās, psihosociālās attīstības, valodas un dzirdes, sociālo iemaņu un emocionālo prasmju novērtēšana. Obligāti rekomendējamie diagnostiskie izmeklējumi un speciālistu konsultācijas jaundzimušajiem, zīdaiņiem un bērniem ambulatorajā praksē. Bērnu apskates mājās organizēšana, to normatīvais regulējums. Drošas mājas vides, sociālās un psiholoģiskās vides novērtēšanas aspekti bērnam dažādos vecumposmos. Vecāku, kuri aprūpē bērnu dažādos vecuma periodā, izglītošana. Klīnisko situāciju izvērtēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

 Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu pieskaitīts”, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi. Mācību sasniegumu nobeiguma vērtēšanu veido 10 uzdevumi.