Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Endoskopijas metode māsu praksē

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

70 akadēmiskās stundas:

Teorija - 32 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības -   38 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītāja: Māra Bārene

Apmācību organizators: Sanita Roģe

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -70 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Mācību programmas tēmas

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Programmas apraksts vēl nav pieejams