Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Zīdīšanas veicināšana un atbalsta sniegšana zīdošām mātēm

Mērķauditorija

Pediatrs, ģimenes ārsts, neonatologs, vecmāte, ārsta palīgs, māsa, farmaceits, funkcionālais speciālists, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 1 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dina Krūze, neonatologs, pediatrs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Sīkāku info skatīt ŠEIT un pieteikties uz kursiem var 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par zīdīšanas veicināšanu un atbalsta sniegšanu zīdošām mātēm, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas zīdīšanas tehnikā, problēmu risināšanā, motivēt medicīnas profesionāļus zīdīšanas atbalstīšanā, bērnu veselības profilakses ietvaros, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  • Krūts anatomija un fizioloģija, krūts piena sastāvs
  • Dzemdību ietekme uz zīdīšanas uzsākšanu
  • Zīdīšanas tehnika un vadīšana
  • Sievietes uzturs un ietekme uz bērnu zīdīšanas laikā
  • Bērnu ar īpašām vajadzībām zīdīšanas īpatnības
  • Zīdīšanas problēmu risinājums

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.