Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšana primārajā veselības aprūpē

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas, vecmātes, funkcionālie speciālisti, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 9 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Oļegs Sabeļņikovs, RSU docents, P.Stradiņa KUS, anesteziologs reanimatologs

Dina Apele-Freimane, RSU asistente, P.Stradiņa KUS, pediatrs, neonatologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas zīdaiņu, bērnu un pieaugušo atdzīvināšanā primārajā veselības aprūpē, kas nepieciešamas, lai ātri un savlaicīgi atpazītu dzīvību apdraudošas situācijas, nodrošinātu atdzīvināšanas pasākumus nepieciešamajā apjomā un lai apgūtās iemaņas spētu praktiski pielietot profesionālajā darbībā, sniedzot neatliekamo palīdzību pacientiem līdz brīdim, kad ierodas neatliekamās medicīnas palīdzības brigāde.

Mācību programmas tēmas

  1. Visu vecuma grupu (zīdainis, bērns, pieaugušais) pacientu paplašināta pamata atdzīvināšana
  2. Neatliekamā medicīniskā palīdzība (turpmāk – NMP) dzīvībai kritiskās situācijās
  3. NMP nodrošināšana dzīvībai kritiskās situācijās

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.