Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas (SFK-BJ) pielietošana funkcionēšanas novērtēšanā un rehabilitācijas plānu sastādīšanā bērniem un jauniešiem

Mērķauditorija

Ārsts (ģimenes ārsts, ārsts eksperts, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts), funkcionālais specialists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

32 akadēmiskās stundas (4 dienas)

  • 14 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 18 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -32 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var sūtot pieteikumu uz e-pastu. Sīkāku info skatīt ŠEIT.

Pieteikumā jānorāda programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas (SFK-BJ) pielietošanu funkcionēšanas novērtēšanā un rehabilitācijas plānu sastādīšanā bērniem un jauniešiem, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas SFK-BJ domēnos ietilpstošo kategoriju pielietošanā bērnu un jauniešu funkcionālo spēju izvērtēšanā, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versija (turpmāk: SFK-BJ).

SFK un SFK-BJ: kopīgais un atšķirīgais.

Bērnu un jauniešu funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanas process.

Bērnu un jauniešu ar funkcionāliem ierobežojumiem medicīniskās rehabilitācijas procesa likumiskais pamats.

Rehabilitācijas plānu bērniem un jauniešiem sastādīšanas process medicīniskā rehabilitācijā.

SFK un SFK-BJ kategoriju izvērtējums.

SFK-BJ pielietošana bērnu un jauniešu veselības stāvokļa izvērtēšanā atbilstošu funkcionēšanas ierobežojumu noteikšanas procesā.

SFK-BJ praktiskā pielietošana rehabilitācijas plānu bērniem un jauniešiem sastādīšanas procesā.

SFK pamatkopu pielietošanas iespējas bērnu un jauniešu funkcionālo spēju novērtēšanā.

SFK-BJ lietošanas ētiskās vadlīnijas un atbalsta pasākumu izvērtēšana funkcionēšanas ierobežojumu radīto seku mazināšanai.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.