Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas praktiskās pielietošanas aspekti un funkcionēšanas novērtēšana

Mērķauditorija

Ārsts, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 3 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 5 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Sandra Ausekle, Rīgas Stradiņa universitāte, Eksperta specialitātes studiju programmas vadītāja; LR LM Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisija, eksperts

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem un sīkāku info skatīt ŠEIT.

Pieteikumā jānorāda: programmas nosaukums, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, specialitāte, darba vieta, amats.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas praktiskās pielietošanas iespējām, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas veselības domēnos un ar veselību saistītos domēnos ietilpstošo kategoriju pielietošanā personas funkcionēšanas spēju novērtēšanā, līdz ar to prast izvērtēt personas funkcionēšanu, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  • Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (turpmāk: SFK) un SFK praktiskās pielietošanas iespējas
  • SFK pielietošana personas funkcionālo spēju novērtēšanā un SFK pielietošana rehabilitācijas procesā
  • Veselības traucējumu izraisītu funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšana
  • SFK un cilvēki ar nespēju

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75 % no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.