Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Sirds pataloģiju agrīna diagnostika

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas (5 dienas)

 • 30 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" 21.A korpuss, 2.stāva 2.mācību telpa

 • 6.01.2020.-10.01.2020.
 • 12.,13.,14.,19.,20.02.2020.
 • 11.,12.,13.,17.,18.03.2020. - mācības tiek atceltas.
 • 16.,17.,20.,21.,22.04.2020. - mācības tiek atceltas.

VSIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ”, ”Gaiļezers”, mazā konferenču zāle

 1. 12.,13.,20.,21.,22.05.2020. (25 personas) 

Daugavpils, Daugavpils reģionālā slimnīca

 1. 08.,09.,10.,11.,12.06.2020. (25 personas)

Par turpmākajām norises vietām informēsim

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Mācību vadītāja: Dr.Iveta Mintāle

Apmācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var sazinoties:

tālrunis: 67095358, e-pasts: inara.girne@stradini.lv vai

tālrunis: 67095321, e-pasts: inta.ignatjeva@stradini.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas par sirds pataloģijām un pilnveidot praktiskās iemaņas sirds pataloģiju agrīnajā diagnostikā primārajā veselības aprūpē.

Mācību programmas tēmas

 1. Koronārās sirds slimības diagnostikas metodes, pirmstesta varbūtība;
 2. Kardiovaskulāro slimību (KVS) risks, SCORE;
 3. Sirds mazspējas diagnostika;
 4. Aritmiju agrīnas diagnostikas metodes;
 5. Vārstuļu slimību diagnostika;
 6. Iekaisīgu sirds slimību agrīna diagnostika;
 7. Arteriālā  hipertensija;

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

1. Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums vismaz 75% apmērā;

2. Izpildīti visi praktisko nodarbību darbu uzdevumi, t.sk. situācijas uzdevuma analīze.