Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Sirds patoloģiju agrīna diagnostika

Mērķauditorija

Ārsti (tajā skaitā ģimenes ārsti), ārsta palīgi

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas (5 dienas)

  • 30 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, Rīgā J.Asara ielā 5, 213. kab.:

1.grupa – 01.,02., 07.,08. un 09.jūnijā 9:00-15:50;

2. grupa – 07.,08.,13.,14. un 15. septembrī.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dr. Iveta Norko

SIA “Aritmija” – kardiologs;

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - docente

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var aizpildot elektronisko pieteikumu RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas mājas lapā. Sīkāku info skatīt ŠEIT.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas par sirds pataloģijām un pilnveidot praktiskās iemaņas sirds pataloģiju agrīnajā diagnostikā primārajā veselības aprūpē.

Uzdevumi:

1. pilnveidot zināšanas par sirds patoloģijām;

2.  attīstīt prasmes savlaicīgai koronārās, kardiovaskulāro, aritmiju agrīnās un vārstuļu sirds slimības diagnostikai;

3.  veicināt izpratni par veloergometrijas, holtera monitorēšanas, asinsspiediena monitorēšanas metodēm un to praktisko pielietojumu.

Mācību programmas tēmas

  1. Koronārās sirds slimības diagnostikas metodes, pirmstesta varbūtība;
  2. Kardiovaskulāro slimību (KVS) risks, SCORE;
  3. Sirds mazspējas diagnostika;
  4. Aritmiju agrīnas diagnostikas metodes;
  5. Vārstuļu slimību diagnostika;
  6. Iekaisīgu sirds slimību agrīna diagnostika;
  7. Arteriālā  hipertensija;

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktiskos uzdevumus t.sk. situācijas uzdevuma analīzi ar vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.