Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

“Sadarbības process un sadarbības prasmju stiprināšana starp dažādu jomu speciālistiem, kas ikdienā strādā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem”

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, sociālais darbinieks

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16  akadēmiskās stundas:

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Jugla" Braila iela 2, Rīga, LV-1024

2020. gada 28. janvāris un 4. februāris plkst. 9:00-16:00

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Jelgava" Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002,

2020. gada 14. un 18. februāris plkst. 10:00-17:00

Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāle "Iecava" "Smiltaiņi", Iecavas nov., LV-3913,

2020. gada 28. februāris un 3. marts plkst. 10:00-17:00

Madonas novada PSD Parka ielā 4, Madona, LV- 4801

2020.gada 24. un 31.martā no plkst. 10.00-17.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Marina Veģere, ārste- psihiatre;

Ilze Plauča, klīniskā psiholoģe;

Margita Erele, sociālā darbinece.

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

Ārstiem un māsām 16 TIP;  ārsta palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem 12 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var šeit

Kontaktpersona: Maija tālr. 29 276 990, e-pasts: vivendicentrs@gmail.com

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu un nostiprināt sadarbības procesu starp dažādu jomu speciālistiem, kas ikdienā strādā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem. Sadarbības rezultātā iegūstot rīcības modeli, kas nodrošina slimniekam optimālu aprūpi; spēju vispusīgāk izvērtēt pacientu, izvēlēties optimālu veselības veicināšanas taktiku, maksimāli izmantojot visus pieejamos resursus.

Mācību programmas tēmas

1. Veselības aprūpes un sociāla darba praksē izmantotās terminoloģijas skaidrojums.

2. Biežāk sastopamās psihiskās saslimšanas, to apraksti.

3. Psihiatriskās palīdzības pieejamība Latvijā. Gadījumi, kad nepieciešams steidzami meklēt palīdzību, lai personai ar psihiskiem traucējumiem tiktu sniegts savlaicīgs un kvalitatīvs atbalsts, sociālais pakalpojums vai veselības aprūpe.

4. Medicīnas darbinieku ētikas normas un obligātās prasības veselības aprūpes nodrošināšanai, hospitalizējot personas ar psihiskiem traucējumiem. Situācijas, kad jāinformē policija.

5. Starpprofesionālā un starpinstitucionālā sadarbība

6. Sociālo pakalpojumu  veidi cilvēkiem ar psihiskās veselības un uzvedības traucējumiem. Kādi klienti var saņemt šādus sociālos pakalpojumus? Nepieciešamā  dokumentācija.

7. Atbalsta mehānismi personām ar psihiskās veselības traucējumiem.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisku pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu noteikta parauga apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.