Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits, ārstniecības atbalsta personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • Teorētiskā nodarbība:

4 akadēmiskās stundas

  • Praktiskā nodarbība:

4 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Vairāk lasīt ŠEIT

Mācību norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Neiroloģijas katedras telpās,
Pilsoņu ielā 13, Rīgā (11.korpuss, 2.stāvs)
Mācību norises datums: 10.01.2020. 
Mācību nodarbības norises laiks: no plkst. 11:30 līdz 18:30

Mācību norises vieta: SIA „Tukuma slimnīca” telpās,Raudas ielā 8, Tukumā 
Mācību norises datums: 24.02.2020. 
Mācību nodarbības norises laiks: no plkst. 10:00 līdz 17:00

Neformālās izglītības programmu īsteno

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde
 “Salvum TD”

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Ieva Vaine, Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 8 (astoņi) TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties uz kursiem iespējams rakstot uz e-pastu salvumtd@gmail.com vai  

zvanot kursu koordinatorēm: 

  • Katrīnai Sarkovai tālruņa nr.: 28 101 666
  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, un farmācijas speciālistu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences stresa vadībā un savu iekšējo resursu atjaunošanā intensīvas psiholoģiskās slodzes apstākļos.

Mācību programmas tēmas

Veselības aprūpes jomas darbinieku psiholoģiskās un emocionālās veselības riska faktori. Intelektuālā, emocionālā un fiziskā līmeņa reakciju mijiedarbība. Stresa faktoru atpazīšana un vadība komunikācijā. Izdegšanas sindroms, tā veicinošie faktori, izdegšanas sindroma attīstība un izpausmes. Savu personīgo resursu stiprināšana, emocionālās izdegšanas prevencija. Stresa menedžmenta tehnikas un pozitīvo resursu aktualizēšana. Stresa pārvarēšana noteiktās situācijās. Pozitīvā domāšana, tās resursi. Stresa vadības elementu apguve.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri ir apmeklējuši ne mazāk kā 75% no mācību kursa un apguvuši izglītības programmu saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.